S/S Djurgården 3 byggdes år 1897. Med en koleldad ångpanna och en ångmaskin på 55 hk ligger hon redo för sällskap på upp till 96 personer (för bästa komfort 50 personer). Även ångslupen Tärnan, som byggdes 1901, drivs med stenkol. Antal passagerare är max 70 (för komfort cirka 40). Ångslupen Tärnan är för närvarande under renovering och ej tillgäng för uthyrning.

Djurgården 3 och Tärnan ägs av den ideella föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten som har drygt 3000 medlemmar. Vi har inga kommeriella intressen utan våra intäkter hjälper oss att minska det underskott som det medför att äga och driva ett ångfartyg. Mera information om föreningen hittar du på www.skargardsbaten.se. Bli gärna stödjande medlem så lämnar vi lite rabatt!

Våra båtar är flytande kulturhistoria där vi vill visa hur man transporterade sig för mer än 100 år sedan. Därför håller vi dem i gott bruksskick med nödvändiga anpassningar för säkerhet och trygghet.

Besök våra båtar

Du är välkommen att besöka våra fartyg på Beckholmen. Kontakta oss för en tid.