Ångmaskinerna i båda fartygen är byggda 1897 och fungerar fortfarande på samma sätt som för 125 år sedan. Maskinisten får sina order från skepparen genom en maskintelegraf och samspelet mellan skepparen och maskinisten måste fungera väl. Maskinisten måste dessutom mata ångpannan med upp till 60 kg stenkol per timme.