Prisexempel: För ett sällskap om 40 personer blir hyrpriset knappt 600 kr/person + moms beräknat på en utfärd på tre timmar.

Grundpris: 16000:- + moms (6%) samt därutöver timhyra (3000:-/timme + moms). I grundpriset ingår en timhyra.

Våra cateringpaket kostar från 132 kr per person (+ moms) men du kan också välja att själv ta med mat och dryck. Det går att i begränsad omfattning värma mat ombord liksom att brygga kaffe.

Minsta hyrtid är tre timmar räknat från och tillbaka till Beckholmen. Är du stödjande medlem i Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten erbjuder vi rabatt.

 

Bokningsvillkor: Vid avbokning 20 dagar eller mer före arrangemangsdagen utgår ingen avgift. Om avbokning sker 8-19 dagar före arrangemangsdagen debiteras en avgift som motsvarar 50% av bokningens värde. Om avbokning sker 0-7 dagar före arrangemangsdagen utgår en avgift som motsvarar 100% av bokningens värde.